తాజా వార్తలు – AP తెలంగాణ SSC క్లాస్ 10 వ ఫలితాలు నేడు ప్రకటించింది మే 14 న 11:20 AM. దిగువ వ్యాఖ్య పెట్టెలో వివరాలతో మీ హాల్ టికెట్ నంబర్ను సమర్పించండి. మరియు మీ క్లాస్ 10 వ మార్క్స్ & గ్రేడ్స్తో మేము అప్డేట్ చేస్తాము.

Available Here Ap 10th Class Results at www.andhrajyothy.com 2019


Submit

Also Check:- AP SSC Results 2019 Name Wise

www.andhrajyothy.com SSC Results 2019:- Approximately 9 Lakh candidates appeared for AP SSC Results. Many Students might have Forgotten their Roll Number Don’t worry you can check Andhra Jyothi SSC Results 2019 General & Vocational also. Andhra Pradesh board allows students to check Class 10th Result Name Wise and Roll Number wise. Detailed procedure to download the Result from www.andhrajyothy.com 2019 SSC Results is given below.

www.andhrajyothy.com SSC Results 2019

This year 10.42 Lakhs students enrolled for AP SSC Exams. Now all those are looking for the BSE AP Results. Out of all someone are looking for the name wise Andhra Jyothi Results 2019 online because they have lost roll number and forgot all details. Only if this facility is provided online on the official web portal, candidates can check the name wise result. In the other case, you need to carefully enter all the details in the boxes given at www.andhrajyothy.com Results 2019

Important Links
Available Here Now AP SSC Results 2019
Start Here Now AP SSC Revaluation Form 2019
Server 2 www.jnanabhumi.ap.gov.in
Server 3 www.rtgs.ap.gov.in

www.andhrajyothy.com SSC Results 2019

Latest News:- If because of server error candidates face any delay in downloading the AP SSC Results School Wise, they are suggested to try after some time or Send Your Hall Ticket No. in Comment Box Belwo. So our Team Can Help You ASAP

Andhra Jyothi 10th Results 2019 AP Board

The Andhra Pradesh State Board Announces the SSC Result 2019 Online with the use of Class 10th. AP Board cell declares the AP 10th Class Results 2019 School Wise on its Official Website. The Link for AP SSC official website is mentioned here. Candidates are requested to follow the link to go to their Andhrajyothy results 2019. The AP 10th Result will be Downloaded easily by Entering SSC Hall Ticket Number, the Name of Student and Father’s Name. We have mentioned some steps here. Follow these Steps to reach to www.andhrajyothy.com SSC Results 2019. Andhra Pradesh, the Board of Secondary Education also known as the http://results.cgg.gov.in/ Board of SSC Education, conducted exams for Class 10. The Students are now waiting for the 2019 results of AP 10th Class. If you are one of them, you can check all the Reliable information for the AP Board mentioned here. Check what the officials have announced about at Website www.andhrajyothi.Com Results 2019.

How to Check www.andhrajyothy.com Results 2019 AP SSC

 • Visit the official website of Board of Secondary Education, Telangana at andhrajyothi.Com 10th Results.
 • Check their “AP SSC Results” Section.
 • On the next page, provide the “Hall Ticket” Number in the blank box field.
 • Click over the Submit button.
 • Your www.andhrajyothy.com 2019 Results will appear in front of You.
 • Finally, Download and save it for future reference.

4 Comments

 1. Sathuluri.Nikhitha

  1914104275

  Reply

  • ROLL NUMBER 1914104275
   CANDIDATE’S NAME SATHULURI NIKHITHA
   SUBJECT GRADE
   (INTERNAL) GRADE
   (EXTERNAL) OVERALLGRADE
   (INTERNAL+EXTERNAL) CO-CURRICULAR AREA GRADE
   GRADE GRADE
   POINT
   FIRST LANGUAGE A2 A1 A1 10 VALUE EDUCATION & LIFE SKILLS A
   SECOND LANGUAGE B2 B1 B1 08 ARTS & CULTURAL EDUCTION A+
   THIRD LANGUAGE A1 A2 A2 09 WORK & COMPUTER EDUCATION A
   MATHEMATICS B1 C2 C1 06 HEALTH & PHYSICAL EDUCTION A+
   SCIENCE B1 B1 B1 08
   SOCIAL STUDIES B2 B2 B2 07
   GRADE POINT AVERAGE (GPA): 8.0

   Reply
 2. p Rohith

  please send result of hall ticket no 1923102431

  Reply

  • ROLL NUMBER 1923102431
   CANDIDATE’S NAME PANCHANGAM ROHITH
   SUBJECT GRADE
   (INTERNAL) GRADE
   (EXTERNAL) OVERALLGRADE
   (INTERNAL+EXTERNAL) CO-CURRICULAR AREA GRADE
   GRADE GRADE
   POINT
   FIRST LANGUAGE A1 A1 A1 10 VALUE EDUCATION & LIFE SKILLS A+
   SECOND LANGUAGE A1 A2 A1 10 ARTS & CULTURAL EDUCTION A+
   THIRD LANGUAGE A1 A1 A1 10 WORK & COMPUTER EDUCATION A+
   MATHEMATICS A1 A1 A1 10 HEALTH & PHYSICAL EDUCTION A+
   SCIENCE A1 A2 A1 10
   SOCIAL STUDIES A1 A1 A1 10
   GRADE POINT AVERAGE (GPA): 10.0

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *